Monday, 7 November 2011

Thames near Kingston

22 x22 cm, gouache

1 comment:

karen s stitt said...

Just love this one, Anna! Good show!